Стратегически план на „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2024 г.

На 15 март 2021 г. Европейската комисия прие първия стратегически план за „Хоризонт Европа“, новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации с бюджет от 95,5 милиарда евро. Стратегическият план е новост, която се въвежда с „Хоризонт Европа“ и задава стратегическите насоки за инвестициите през първите четири години на програмата. Планът гарантира, че действията на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите допринасят за приоритетите на ЕС, включително неутрална по отношение на климата и зелена Европа, Европа подготвена за цифровата ера, както и за икономика в полза на обществото.

Мария Габриел, комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: „Насокоте в стратегическия план ще гарантират, че общите политически приоритети на ЕС се постигат чрез нови знания, идеи и иновации. Този нов подход е начин да се гарантира, че научните изследвания и иновациите, финансирани от ЕС, ще отговорят на предизвикателствата, пред които са изправени европейците. “

Следващи стъпки

Приоритетите, заложени в стратегическия план на „Хоризонт Европа“, ще бъдат изпълнени чрез работната програма на Рамковата програма. В работната програма са определени възможностите за финансиране на научноизследователски и иновационни дейности чрез тематични покани за проектни предложения. Първите покани за представяне на проектни предложения ще бъдат обявени през пролетта на 2021 г. и ще бъдат представени по време на Европейските дни за научни изследвания и иновации (23-24 юни 2021 г.).

Допълнителна информация по темата можете да намерите като проследите тази препратка.