Стипендии за постдокторантска специализация в Япония

Японското общество за подпомагане на науката (JSPS) – „JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers – FY 2021“ предоставя две стипендии за постдокторантска специализация в Япония, с продължителност 12/24 месеца, започваща в периода 1 април – 30 ноември 2021 г. Това е възможност за изследователи от България във всички области на хуманитарните, социалните и природните науки да провеждат под ръководството на своите домакини съвместни изследвания с водещи изследователски групи в университети и японски научни организации. Програмата позволява на стипендиантите да развиват собствените си изследвания, като същевременно допринасят за напредъка на научните изследвания в Япония и в своята страна.

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване, определен от JSPS, е 30 юли 2021 г.

Всяка година, в изпълнение на Споразумението за сътрудничество в областта на науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Японското общество за подпомагане на науката (JSPS), японската страна предоставя стипендии на български кандидати за специализация по постдокторантската програмата.

Подробна информация за програмата JSPS – FY 2021 може да бъде намерена като се проследи тази препратка. Формулярите и насоките към кандидатите и номиниращите организации могат да бъдат изтеглени от тук.