Срокът за регистрацията за специализирания курс HERCULES организиран от CERIC-ERIC е удължен до 3 май 2021 г.

Срокът за регистрацията за специализирания курс HERCULES организиран от CERIC-ERIC е удължен до 3 май 2021 г.

Срокът за регистрацията за специализирания курс HERCULES, организиран от CERIC-ERIC, е удължен до 3 май 2021 г. 8-дневното онлайн обучение е отворено за изследователи от цял ​​свят, които искат да разширят знанията си за мащабни изследователски инфраструктури чрез теоретични и практически сесии. Всички избрани участници ще получат безвъзмездна помощ, покриваща изцяло таксата за участие.

Повече информация по темата можете да намерите на уеб страницата на събитието. Можете да проследите тази препратка към страницата за регистрация.