Спешни научни изследвания във връзка с коронавируса: Европейската комисия (ЕК) избира 18-и проект за разработване на бърза диагностика

Спешни научни изследвания във връзка с коронавируса: Европейската комисия (ЕК) избира 18-и проект за разработване на бърза диагностика

Европейската комисия реши да финансира още един проект като част от спешния си призив за навременни и необходими изследвания и иновации в борба с коронавируса. Това означава, че с него ще подкрепи 18 проекта на обща стойност 48,5 милиона евро от бюджета на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Проектът, наречен HG nCoV19 Тест, който е координиран от ирландско МСП, ще разработи и утвърди бърз молекулярно-диагностичен тест за новия коронавирус.

Мария Габриел, комисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви:

 „Здравните работници, намиращи се на първа линия, трябва да диагностицират коронавируса по-бързо и точно. Това намалява риска от по-нататъшно разпространение на вируса. Щастлива съм, че можем да добавим още един проект към финансираните от страна на ЕС усилия за разработване на бърза диагностика“.

Комисията стартира спешна покана за подаване на проектни предложения през м. януари т.г. След първоначалната оценка ЕК обяви своя подбор от 17 проекта на 6 март т.г. На 30 март 18-ото предложение бе добавено към първоначалния списък, като първоначално оценката му бе спряна в очакване на предоставянето на допълнителна административна информация.

Това увеличава с 1 милион евро общата сума на финансиране по тази покана, възлизайки на 48,5 милиона евро, както и общия брой изследователски екипи, участващи в 18-те проекта, на 140. Тези проекти ще започнат бързо да работят за разбиране на поведението на епидемията чрез епидемиология и моделиране, разработване на бърза диагностика, както и лечение и ваксини.

Допълнително ЕС мобилизира публично и частно финансиране до 90 милиона евро чрез Инициативата за иновативни лекарства и предложи до 80 милиона евро финансова подкрепа на иновативната компания CureVac за забързване процеса на разработване и производство на ваксина срещу коронавируса.

Подкрепата на Комисията за спешно необходимите изследвания и иновации е част от общия европейски отговор срещу избухването на коронавируса. Няколко проекти, финансирани от ЕС, вече допринасят за готовността и реакцията по отношение на епидемията.

Оригиналният текст на статията може да бъде намерен на следния адрес:

https://ec.europa.eu/info/news/emergency-coronavirus-research-commission-selects-18th-project-develop-rapid-diagnostics-2020-mar-31_en&pk_campaign=whatsnew_newsletter