Семинар “Следващата вълна от изследователски данни: Отговор на COVID-19 пандемията и  подобряване на оперативната съвместимост на данните”

Европейската комисия организира семинар на тема “Следващата вълна от изследователски данни: Отговор на COVID-19 пандемията и  подобряване на оперативната съвместимост на данните”, който ще се проведе в Лисабон, на 7 юни 2021 г., в Националната лаборатория за гражданско инженерство (LNEC) (Avenida do Brasil, 101, 1700-066 Лисабон). Семинарът ще бъде хибридно събитие с възможност за присъствено участие, или участие чрез видеоконферентна връзка.

Семинарът се организира съвместно от португалската Фондация за наука и технологии (FCT), от името на португалското председателство на Съвета на Европейския съюз, заедно с Европейската комисия и португалската Агенция за клинични изследвания и биомедицински иновации (AICIB).

В рамките на събитието ще бъде споделена информация за научените уроци и натрупания опит на национално и европейско ниво по отношение на обмена на данни по време на пандемията COVID-19 и ще се обсъди как може да се подобри обмена на научни данни между отделни сфери и държави.

Семинарът има за цел да събере водещи международни експерти по молекулярна биология, по имунология и управление на данни от научни изследвания, за да покаже напредъка, постигнат от научната общност в обмена на данни за борба с пандемията, причинена от SARS-CoV-2 и да подпомогне по-широко обсъдъждане на значението на създаването на рамки за оперативна съвместимост за научни данни.

Можете да се запознаете с програмата на семинара и да се регистрирате за участие като използвате следната връзка: https://fccn.pt/interoperable-workshop/ .

Има две възможности за регистрация:

– Присъствено участие (краен срок – 21 май 2021 г.);

– Онлайн участие.