Седем български организации ще бъдат финансирани по инициативата на EIT за висши училища

Седем български организации ще бъдат финансирани по инициативата на EIT за висши училища

На 15 юли 2021 г. Европейският институт за иновации и технологии (EIT) обяви резултатите от пилотния си конкурс по Инициативата за изграждане на иновационен капацитет във висшето образование. Одобрени за финансиране са 23 проекта, в които участват 135 висши училища от 32 държави. Те ще получат максимално финансиране на обща стойност от 27,5 милиона евро за фаза 1 (юли – декември 2021 г.) и фаза 2 (януари 2022 г. – юли 2023 г.).

Шест от одобрените за финансиране проекти включват българско участие.

 

Име на проекта Бенефициенти от българска страна
EUAcceL The Edge
CloudEARTHi Технически университет – Варна
Inno-EUt+ Технически университет – София
i2i Медицински университет – Пловдив Фондация „ГИС-Трансфер Център“
TANDEM+ Икономически университет – Варна
InnoChange Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Инициативата на EIT за изграждане на капацитет за предприемачество и иновации в университетите в Европа предполага дейности в подкрепа на висшите училища в направленията:

  • Насърчаване на институционална ангажираност и промяна;
  • Укрепване на партньорството между висше образование, бизнес и изследователски организации;
  • Развитие на услуги за иновации и подкрепа на бизнеса;
  • Подобряване на качеството на предприемаческото образование;
  • Създаване и разпространение на знания.

Участниците са обединени в консорциуми от минимум 4 организации, включително поне една, която не е висше училище.

Повче информация за всеки от проектите:

EIT-Project-Fact-Sheet-EUAcceL

EIT-Project-Fact-Sheet-CloudEARTHi

EIT-Project-Fact-Sheet-Inno-EUt+

EIT-Project-Fact-Sheet-i2i

EIT-Project-Fact-Sheet-TANDEM+

EIT-Project-Fact-Sheet-InnoChangeEIT-Project-Fact-Sheet-Inno-EUt+