Свободни позиции за докторант и пост-докторант – Физически факултет на Софийски университет

Научноизследователската група Quantum Many-Body Dynamics (Физически факултет на СУ), финансирана с грант от Фонд „научни изследвания“ по Национална научна програма „ВИХРЕН“ и чрез дейностите по програма  Мария Склодовска-Кюри (РП „Хоризонт 2020“), обявява свободна позиция за докторант.

  • Тип работа: докторантура, пълен работен ден
  • Начална дата: 1 октомври 2020 г.
  • Продължителност: 3 години
  • Местоположение: Физически факултет, Софийски университет, София, България (ЕС)
  • Научен ръководител: д-р Марин Буков

Подробна информация можете да намерите в този документ.

 

Научноизследователската група Quantum Many-Body Dynamics обявява свободна позиция и за пост-докторант.

  • Тип работа: пост-докторантура, пълен работен ден
  • Начална дата: 1 октомври 2020 г.
  • Продължителност: 2 години, с опция за удължаване с 1 година
  • Местоположение: Физически факултет, Софийски университет, София, България (ЕС)
  • Научен ръководител: д-р Марин Буков

Подробна информация можете да намерите в този документ.