Световната антидопингова агенция обявява конкурс за проектни предложения (кръвни изследвания)  

Световната антидопингова агенция (WADA), включително Китайската антидопингова агенция (CHINADA), Международния олимпийски комитет (МОК), Международната агенция за тестване (ITA) и Антидопинговата агенция на САЩ (USADA) обявява конкурс за подаване на проектни предложения/заявления (RFA) за разработване на тестове за dried blood spot (DBS) testing.

Агенцията ще си сътрудничи с антидопингови организации от цял свят за по-нататъшно разработване и прилагане на този метод за тестване за употреба на забранени вещества в спорта.

За да се подадат заявления/проекти, кандидатите трябва да създадат акаунт в платформата WADAGrants.

Настоящият конкурс има различни цели, срокове и критерии за допустимост от конкурса, публикуван от WADA и Fonds de recherche du Québec на 17 юни 2020 г. за целеви изследователски проекти, които имат за цел разработване на биомаркери на допинга.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по настоящия конкурс е 31 август 2020 г. (24:00 ч. GMT).

Допълнителна информация можете да намерите тук.