Реализирайте зелената си идея - кандидатствайте за финансиране по програма LIFE

Реализирайте зелената си идея – кандидатствайте за финансиране по програма LIFE

Европейската комисия обяви началото на конкурса за проектни предложения за 2020 г. по програмата LIFE. Предприети са мерки за улеснение на кандидатстването предвид настоящата ситуация с коронавируса, включително удължаване на сроковете за кандидатстване. Тази година Европейската комисия ще отдели над 450 милиона евро за проекти за опазване на природата, околната среда и климата.

LIFE финансира проекти по подпрограмите за действие в областта на околната среда и климата, като по този начин спомага за прилагането на Европейската Зелена сделка.

Повечето проекти по програма LIFE са така наречените „традиционни проекти“, които могат да бъдат координирани от всяко юридическо лице, регистрирано в ЕС. Те включват публични институции, предприятия и неправителствени организации (НПО). Много традиционни проекти имат за цел да представят най-добри практики, управляват пилотни инициативи, повишават обществената осведоменост или представят пробиви в екологичните практики.

Приемат се и проектни предложения и за по-големите, така наречени „интегрирани проекти“. Тези проекти изпълняват стратегически планове на ЕС за околната среда и климата и имат регионално, многорегионално, национално или транснационално измерение.

Допълнителна информация можете да намерите тук.