Работната група FAIR in Practice на Европейския облак на отворената наука публикува доклад с шест препоръки за изпълнение на  FAIR практиката за отворена наука

Работната група FAIR in Practice на Европейския облак на отворената наука публикува доклад с шест препоръки за изпълнение на FAIR практиката за отворена наука

Работната група FAIR in Practice на Европейския облак за отворена наука публикува доклад, в който предоставя анализ на състоянието на FAIR практиките в различни изследователски общности и свързаните с инициативата FAIR политики в различни страни. В доклада се предлагат шест препоръки за това как FAIR може да се превърне в практика. Тези препоръки са насочени главно към организациите, които са ангажирани с вземането на решения, свързани Европейския облак на отворената наука (ЕООН), както и към организациите, които финансират научни изследвания:

  1. Финансиране на инициативи за повишаване на осведомеността, за обучение, за образование и за специфична за общността подкрепа.
  2. Финансиране за разработване, прилагане и поддържане на стандарти, инструменти и инфраструктура.
  3. Стимулиране на възможностите за управление от страна на общността.
  4. Адаптиране на FAIR насоките и прилагането им и за други дигитални инициативи и обекти.
  5. Популяризиране на инициативи и решения за подобряване на FAIR практиката.
  6. Разработване и мониторинг на адекватни политики за FAIR данни и изследователски обекти.

За да се осигурят широкообхватни ползи от Европейския облак за отворена наука са необходими подобрения и надграждане на FAIR практиките. Публикуването на доклада съвпада с пълноценното стартиране на инициативата ЕООН, може да я подпомогне, като същевременно предостави полезна информация и насоки за институциите финансиращите научни изследвания, по отношение на ключови стратегически решения за инвестиции, необходими за прилагане на принципите на FAIR на практика.

Докладът на английски език можете да разгледате и изтеглите от тук.