Работен семинар от менторската инициатива на Европейския научноизследователски съвет

Институтът за хуманитарни науки (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM), Виена е независим институт за напреднали изследвания в областта на хуманитарните и социалните науки. Заедно с Полската академия на науките (Polska Akademia Nauk, PAN) и подкрепа от полското министерство на науката и висшето образование (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), IWM създаде менторска инициатива за кандидати по конкурсите Starting and Consolidator Grants на Европейския научноизследователски съвет (ERC) от Централна, Източна и Югоизточна Европа. Тази  енторска инициатива е насочена по-специално към изследователи в областите история, антропология, политология, социология, наука и технологични изследвания, както и културни и литературни изследвания, които се очаква да бъдат представени през 2022 – 2023 г.

Целта е да се предоставят на кандидатите индивидуални съвети относно развитието на академичното съдържание на техните проекти чрез интензивна дискусия помежду им и с утвърдени учени, които са били членове на оценителни комисии на ERC, или които са били бенефициенти на ERC стипендии и ще бъдат ментори в рамките на инициативата. Работните срещи на инициативата се фокусират изключително върху концепцията и дизайна на академичните изследователски проекти и имат за цел да допълнят работата на националните контактни звена (NCPs) за ERC.

Следващият работен семинар ще се проведе дистанционно на 5-6 ноември 2021 г. Участието е безплатно. Работният език на семинара е английски. Местата са ограничени, затова е необходимо желаещите да кандидатстват за участие не по-късно от 24 септември 2021 г. като проследят тази препратка.  Следващ семинар е планиран за 2022 г.

Допълнителна информация на английски език можете да намерите като проследите тази препратка.