Пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020-2027 г.

Дирекция „Наука“ на МОН публикува актуализираната Пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г. Включени са 12 нови научноизследователски инфраструктури, получили най-високи оценки от международния панел от оценители и показали висок потенциал за развитие.

В настоящия си вариант Пътната карта включва общо 50 проекта, в това число  15 Центъра по компетентност и Центрове за върхови постижения, изграждащи се по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ .

За 2020 г. инвестициите в развитието на обектите от Пътната карта надхвърлят 33 милиона лева. Това ще позволи надграждане на капацитета и научния потенциал на страната ни в области като околна среда и екология, биотехнологии, биомедицина, здраве и храни, физика и инженерни науки, аерокосмическа и отбранителна индустрия, социални и културни иновации, информационни и комуникационни технологии.

Последователната научна политика и инвестициите в научна инфраструктура позволяват на страната ни да потвърди националния си ангажимент към 8 действащи европейски научни консорциума (ERICs) и участието си в 5 партньорства за създаване на нови такива.

Пътната карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г. можете да разгледате и изтеглите като проследите тази препратка.