Пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020-2027 г.

Пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020-2027 г.

Актуализацията на Пътната карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г. приключи успешно през месец април 2021 г. В стратегическия документ са включени общо 51 обекта, в това число  15 Центъра по компетентност и Центрове за върхови постижения, изграждащи се по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ .

Това ще позволи надграждане на капацитета и научния потенциал на страната ни в области като околна среда и екология, биотехнологии, биомедицина, здраве и храни, физика и инженерни науки, аерокосмическа и отбранителна индустрия, социални и културни иновации, информационни и комуникационни технологии.

Последователната научна политика и инвестициите в научна инфраструктура позволяват на страната ни да потвърди националния си ангажимент към 8 действащи европейски научни консорциума (ERICs) и участието си в 5 партньорства за създаване на нови такива.

Пътната карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г. можете да разгледате и изтеглите като проследите тази препратка.