Пътища на балканските зографи

Пътища на балканските зографи/Roads of Balkan Icon-PaintersПътища на балканските зографи/Roads of Balkan Icon-Painters

В дните на извънредно положение и социална изолация излезе от печат книгата „Пътища на балканските зографи/Roads of Balkan Icon-Painters“.

Тя е реализирана в рамките на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ на Министерството на образованието и науката от екип с ръководител проф. д-р Бисерка Пенкова (редактор) от Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките. Членове на авторския колектив от Института за изследване на изкуствата са доц. д-р Маргарита Куюмджиева, доц. д-р Иван Ванев, гл. ас. д-р Цвета Кунева, гл. ас д-р Майя Захариева, гл. ас. д-р Мария Колушева и гл. ас. д-р Цветан Василев от СУ.

Целта на изданието е да покаже богатството на балканското художествено наследство от поствизантийския период, като представи паметници на църковната монументална живопис в България, Гърция, Северна Македония, Сърбия и Албания. Включените в книгата стенописни ансамбли са избрани целенасочено. Те формират няколко групи, всяка от които очертава определено направление в динамичното взаимодействие на изкуството по нашите земи с оссновните художествени центрове на Балканите в периода от последната четвърт на XV до началото на XVII в. Става въпрос за 29 църкви и техните стенописи, намиращи се днес на територията на България, Гърция, Северна Македония, Сърбия и Албания, за които е дадена основна текстова и визуална информация. Акцентът в текстовете е поставен върху връзките на стенописите с други балкански паметници, показани чрез примери и паралели, които, от своя страна, позволяват да се проследи движението на художествените влияния по някои от пътищата на зографските екипи.

Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“.