Първа национална конференция STEM Образование и иновации 09-11 Април 2021 г.

В периода 09-11 април 2021 г. ще се проведе първата национална конференция STEM Образование и иновации (STEM Education and Innovations). Конференцията има за цел да създава и разпространява знания в областта на STEM, STEAM и други области на знанието. ​​Основни теми на ангажимент са STEM образование, информираност за кариера в STEM, STEM в обществото и икономиката и STEM иновации. Главни принципи на конференцията са:

  • Създаване на баланс между STEM на теория (методология, модели и др.) и практиката (STEM професиите и практическите умения);
  • Развитие на сътрудничество между образованието и индустрията;
  • STEM образователни иновации с прагматичен и приложен характер при формалното и неформалното обучение;
  • Изграждане на ефективни STEM общности (организации партньори, родители, алумни, мн.др.) и мрежи с висок ангажимент и ясно дефинирани цели и отговорности.

Конференцията се организира от Фондация „Европейски институт за технологии, образование и дигитализация“ (EITED) с проектиране и логистика от ЕдуТехФлаг, с подкрепа организации спонсори и партньори. Конференцията ще се проведе в ТехноМеджикЛенд в София ТехПарк. В конференцията ще участват представители от училищната общност и от университетите в България, както и представители на индустрията.

Сред поканите лектори са проф. Костадин Костадинов – МОН, председател на Българска STEM коалиция, Тони Стит – Научен Център Карнеги (Питсбърг, САЩ), доц. Петко Русков – Едж, Арно Херманс – Sports Experience (Нидерландия), Георги Калудов – IBM Bulgaria и още специални гости, преподаватели и учители, които ще представят водещи тенденции в STEM, STEAM (Art) и STEMS (Sport). В конфренцията ще участват и ученици със свои STEM ученически проекти, с които са участвали в 4-ия Национален конкурс за STEM науки „Кой е SUPER STEM в твоето училище?“. Всички научни доклади и презентации от конференцията предстои да бъдат публикувани в сборник. Програмата ще бъде обявена на 20-ти март на: https://edutechflag.eu/stem-conference.

Регистрацията за гости ще бъде отворена на 20-ти Март. Таксата за регистрация включва по избор едно списание „STEM в България, Европа и Света“ ISSN: 2682 – 9924 и една книга „STEM УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ“.

Поради епидемиологичната обстановка местата са ограничени.

За въпроси: stem@edutechflag.eu