ПРОУЧВАНЕ НА СВЕТОВНАТА БАНКА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕВ БЪЛГАРСКИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУЦИИ

ПРОУЧВАНЕ НА СВЕТОВНАТА БАНКА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕВ БЪЛГАРСКИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУЦИИ

Световната банка провежда проучване като част от проект за преглед на публичните разходи за наука, технологии и иновации в България от името на Министерството на образованието и науката. Проучването има за цел да събира информация за изследователския капацитет, управление и дейности по трансфер на знания в университети и публични изследователски организации в България.

Ако сте изследовател, специализиращ в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM), моля участвайте в проучването. Всички индивидуални отговори и коментари се третират като строго поверителни. Проучването е напълно анонимно. Времето за попълването на въпросника е около 15 минути.

Онлайн въпросникът е достъпен тук.