Проучване на Европейската комисия относно показателите за трансфер на знания – към общоевропейски набор от хармонизирани показатели

Европейската комисия разпространи резултатите от проведено проучване на показателите за трансфер на знания, с цел дефиниране на общоевропейски набор от хармонизирани показатели.

Трансферът на знания е първоначалната стъпка от иновационния процес и тази, при която много обещаващи технологии се провалят. Докладът е изготвен от група от експерти под надзора на Joint Research Centre’s Competence Centre of Technology Transfer (CC TT) и European Association of Knowledge Transfer professionals (ASTP) и свързаните с нея национални мрежи.

Докладът изследва перспективата за хармонизирани показатели и факторите, които биха повлияли на тяхното приемане сред организациите, които се занимават с трансфер на знания в ЕС. Той препоръчва набор от хармонизирани основни показатели и методология за тяхното приемане. Според резултатите е на лице интерес към разработването на основен набор от показатели, които ще позволят на университетите и публичните изследователски организации (PROs) да проследяват напредъка си в трансфера на знания и да могат да се сравняват с подобни институции, работещи в подобна среда.

Понастоящем се провежда последващо проучване, което има за цел да създаде съставен индикатор/табло за ПРО, който позволява измерване на напредъка по параметрите, определени като основни за дейностите по трансфер на знания. Ще бъде разработен и план за уеб-базиран инструмент, който ще позволи събиране на данни, самооценка и сравнителен анализ.

В този контекст JRC и ASTP организират едночасов уебинар на 24 ноември от 11.30 часа (брюкселско време), за да представят резултатите и развитието на това проучване. Този уебинар ще предостави възможност за връзка със заинтересовани страни, така че проектът да може да бъде от полза за всички.

Докладът можете да разгледате и свалите от тук.

За регистрация за участие в  уебинара можете да проследите тази препратка. Програмата на семинара можете да разгледате и изтеглите от тук.