Проектът SCHOLARNET представи дейностите си пред ръководствата на СУ и университетите-партньори

На 22 март се проведе онлайн заседание на Консултативния съвет  на проекта за изграждане на изследователски капацитет SCHOLARNET, на което взеха участие  проф. дфн Анастас Герджиков – Ректор на СУ „Свети Климент Охридски“, проф. Жан Борм – представител на Университета Париж-Сакле и деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев, който е и ръководител на проекта SCHOLARNET.

Партньори по проекта за изграждане на научен капацитет чрез трансфер на знания, обмен на добри практики, свързани академични изследвания и участия в научни мрежи SCHOLARET са три водещи европейски университета от България,  Франция и Германия: СУ „Свети Климент Охридски“, Университетът „Фридрих Александър“ в Ерланген и Нюрнберг и Университетът Париж-Сакле.

По време на стратегическата среща се отчетоха резултатите от работата по проекта за изминалите шест месеца. След анализ на проведените научни форуми в този период в рамките на проекта, доц. д-р Атанас Георгиев представи задачите на трите работни групи, сформирани в рамките на проекта: 1) за анализ на публикационната дейност на преподаватели и докторанти от Стопанския факултет; 2) за анализ на участията в проекти на преподаватели и докторанти от Стопанския факултет и 3) за анализ на докторантските изследвания, разработваните от тях теми и цялостният процес на обучение. Работните групи ще представят своите анализи пред колегите от двата партниращи университета, за да се търсят синергии, подобрение и устойчивост на резултатите.

Следващото заседание на Борда е насрочено за втората половина на 2021 г.

За повече информация относно проекта може да проследите тази препратка, както и сайта на Стопанския факултет.