Проектът SCHOLARNET започва втори етап на изпълнение

На 27 април се проведе онлайн среща с представители на партньорите и заинтересованите страни на международния проект за изграждане на изследователски капацитет SCHOLARNET. На официалното събитие бяха  представени резултати от досегашната шест месечна дейност  на проекта, както и основните приоритети за втория етап от изпълнението му.

В събитието, организирано по повод втория етап от проекта, се включиха представители на научните среди, публичния сектор и бизнес партньори среди.

Срещата беше открита от доц. д-р Атанас Георгиев – Декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Ръководител на проекта SCHOLARNET, който очерта основните акценти на проекта, в това число изграждане на изследователски капацитет, трансфер на знания, обмен на добри практики, свързани академични изследвания и работа в мрежа. Висока оценка за изпълнението на проекта даде г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, която подчерта необходимостта от целенасочени инвестиции в хуманитарните и социалните науки, включително и в контекста на иновациите.

Проектът се осъществява в рамките на Национална научна програма „Европейска научни мрежи“. Повече информация относно проекта можете да посетите www.scholarnet.eu и уеб-сайта на Стопанския факултет.