Проекти с потенциал за пробив при използването на водород са сред победителите които ще бъдат подкрепени от ЕС

На 11 май т.г. Европейският съвет за иновации (ЕСИ) обяви бюджет  от 114 милиона евро за финансиране на 35 проекта, насочени към разработване на авангардни технологии в области като нанотехнологиите, производството на нулеви емисии, изкуствения интелект, роботизацията и имплантируемите автономни устройства.

Проектите са част от програмата “Pathfinder“ на ЕСИ, схема за финансиране, която подкрепя консорциуми от изследователи за ускоряване развитието на нови технологии.

Победителите са разпределени съответно в 22 проекта с потенциал за пробив и още 13 проекта, подкрепени по-рано от ЕС чрез различни схеми като програмите за бъдещи и нововъзникващи технологии, които вече са на етап комерсиализация.

Сред проектите с потенциал за пробив има такива за разширяване използването на водород като чист енергиен източник. Неотдавна екип от учени от Френската комисия за алтернативна енергия и атомна енергия потвърди, че при подлагане на водорода на силно налягане той образува метал. Два проекта, CleanHME и Hermes, имат за цел да продължат изследванията в тази посока.

При превръщането на водорода обратно в газ се отделя огромно количество енергия. Именно поради тази причина металическият водород се разглежда като източник на чиста енергия. Учените предвиждат, че той може да се използва при направата на електропроводими системи, което позволява на електричеството да тече без загуба на енергия при нулево съпротивление на проводниците.

Екипът на CleanHME, който включва 17 партньори от Словакия, Полша, Франция и САЩ, получи 5,5 милиона евро, най-голямата безвъзмездна помощ в този кръг на финансиране; HERMES спечели 4 милиона евро.

Подробна информация можете да получите на тук.