Програма EIT Food Seedbed Incubator

Програма EIT Food Seedbed Incubator

Програмата EIT Food Seedbed Incubator е безплатна и се изпълнява от EIT Food, консорциум, който включва европейски компании, изследователски институти и университети, част от Европейския институт за иновации и технологии (EIT е част от Европейската комисия).

EIT Food Seedbed подкрепя амбициозни предприемачи и новосформирани стартъпи, представящи една от фокусните области на EIT Food, изброени по-долу:

  • – Устойчиво земеделие;
  • – Устойчиви аквакултури;
  • – Алтернативни протеини;
  • – Цифрова проследимост;
  • – Кръгови хранителни системи;
  • – Правилно хранене.

Бенефициентите ще получат експертна подкрепа (обучение и наставничество) и финансова подкрепа – до 8 000 евро, за да улеснят дейностите за тестване на пазара и да установят контакти със 100+ потенциални клиенти, заинтересовани страни и крайни потребители за своите бизнес идеи и др.

Кандидатите трябва да представят новаторска идея, която има потенциал да окаже голямо въздействие върху която и да е част от хранителния сектор, включително начина, по който се произвежда, доставя, консумира и рециклира храната. Освен типичните селскостопански хранителни решения, стартиращите фирми могат да работят и в области, свързани с хранителната система, включително машини и оборудване за селското стопанство и производството на храни, логистика, опаковане, ИКТ решения, намаляване на хранителните отпадъци, бизнес услуги или социални иновации. Програмата е насочена към стартиращите компании или за предоставяне на идеи. Особено се насърчават онези, чиято бизнес идея е свързана с технологични изследвания, а по-нататъшно ѝ развитие изисква специализирани бизнес умения и контакти с потенциални клиенти в различни европейски държави.

Програмата се осъществява на английски език в пет европейски центъра: в Полша, Северна Ирландия, Германия, Испания и Дания.

Можете да се регистрирате на www.businesscreation.eitfood.eu. Приложенията ще са достъпни от 14 февруари 2021 г. След като се регистрирате, автоматично ще получите линк за кандидатстване. Крайният срок да подаване на заявленията е 10 април 2021 г.

Повече информация за програмата можете да намерите на https://www.eitfood.eu/projects/Seedbed и на уебсайта на Seedbed Hub Warsaw: http://timo.wz.uw.edu.pl/Seedbed.

Допълнителни информационни материали можете да разгледате и изтеглите като проследите следните две препратки – препратка 1 и препратка 2.