Програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“

Фондация „Америка за България“ стартира новата си програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ с четири конкурса за финансиране на проекти на обща стойност един милион лева. Целта на програмата „Следващите 10“ е да бъдат подкрепени проектни предложения на български организации и сдружения, които да подпомогнат укрепването на частния сектор и демократичните институции в страната.

Едно от направленията в конкурсната програма е на тема „Наука с бъдеще“. С този конкурс ще се финансират проектни предложения на млади учени-иноватори в областта на природните науки, здравеопазването, земеделието и ветеринарната медицина. Идеите трябва да са с приложна насоченост, да са насочени към съществуващи проблеми и да имат потенциал за внедряване в практиката. Основната цел на конкурса е да насърчи и стимулира ранния етап на развитие на научни разработки и продукти. За повече подробности: https://us4bg.org/bg/rfp-bet/.

Одобрените проекти ще получат финансиране между 5 000 и 75 000 лева. Крайният срок за подаване на кандидатури е 25 октомври 2020 г., 17:00 часа. Допълнителна информация можете да намерите като проследите тази препратка към уебсайта на фондацията.