Прогнозен анализ за въздействие на COVID-19 върху агро-хранителния сектор в Централна и Източна Европа

„По време на кризата с COVID-19, агро-хранителната индустрия се оказа една от най-устойчивите на трудната ситуация. Шокът от пандемията обаче изискваше коригиращи действия и ускори развитието на тенденциите, които вече се наблюдават в сектора – като цифровизация, по-информиран потребителски избор и предпочитания към местни продукти.“

Това става ясно от доклада Food Foresight: Въздействие на COVID-19 върху агро-хранителния сектор в Централна и Източна Европа“, изготвен от EIT Food (Европейски институт за иновации и технологии в храните) в сътрудничество с консултантската компания Deloitte. Предприемачите от агро-хранителния сектор в региона на Централна и Източна Европа трябва да могат да разчитат на подкрепата на своите правителства, поради голямото значение на техните действия за икономическото състояние на страните. Докладът представя регионална перспектива, както и отделни раздели, включващи и България, и е достъпен за изтегляне от тук.

Информацията е предоставена от Института за агростратегии и иновации, който тази година има ролята на EIT Food Hub за България .

Докладът за България на български език е достъпен тук.