Проведе се първият в България научен симпозиум на тема „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки“

На 16 и 17 април 2021г. се проведе първият в България научен симпозиум на тема „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки“. Форумът е първата международна научна проява на проекта TranStem, финансиран от Европейската комисия по РП „Хоризонт 2020“. Проектът цели да насърчи и поддържа научните изследвания в областта на стволови клетки на Университета и в региона до световните равнища.

Срещата се проведе изцяло онлайн и бе открита от проф. д-р Христина Групчева, заместник-ректор „Научна дейност“, МУ-Варна и д-р Манлио Винчигуера, ръководител от Европейското научно пространство. С презентации пред виртуалната аудитория, в рамките на двата дни, изтъкнати лектори от престижни научни институции, обсъдиха и представиха най-новите основни концептуални и методологични постижения в областта на ембрионални, възрастни и индуцирани плурипотентни стволови клетки. Двете големи теми на симпозиума бяха „Ембрионални и възрастни плурипотентни стволови клетки“ и „Стволовост и пластичност на възрастните клетки“.

Повече информация за симпозиума може да намерите на сайта на проект TranStem.