Примери за успешно сътрудничество – Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“

В продължение на тематичната поредица, Порталът за наука представя чрез видеа още два примера за успешното сътрудничество между България и САЩ под егидата на програма „Фулбрайт”.

Д-р Милена Лесева, БАН „Генетичните качества на подобрения човек (Човек 2.0)“ – Генетика (AY 2008-2011) Университет на Флорида – Гейнсвил; продължителност 18 мин., език – английски. Препратка към видеото.

 

 

 

 

Проф. Живко Кисьовски – Физика (AY 2017-18) Военноморска академия Монтерей, САЩ (Фулбрайт Открити лекции 2018 г.); продължителност 20 мин., език – български. Препратка към видеото.