Приета е Работната програма на Съвместния изследователски център

На 4 юни 2021 г. Европейската комисия прие работната програма на Съвместния изследователски център (JRC).

JRC предоставя доказателства и широкообхватен опит, с които помага на Комисията да постигне своите политически приоритети. Работата на JRC допринася за стратегическото ръководство и изпълнение както на програмата „Хоризонт Европа“, така и на програмата за научни изследвания и обучение на Евратом.

През следващия период JRC ще предостави доказателства – чрез моделиране, инструменти за мониторинг и анализи – за подпомагане на разработването на нови политически инициативи и за наблюдение на съществуващите. Работата в партньорства вътре и извън Комисията, ще допринесе за намирането на решения на основните предизвикателства. JRC отделя значителни усилия за споделяне на най-добри практики и организиране на обучителни събития в страни, региони на ЕС и с нашите международни партньори.

Новите дейности на JRC включват управление на фазата на проектиране на новия европейски Bauhaus, както подпомагане на Комисията по отношение на реакцията срещу коронавируса. Центърът ще приложи компетенции си за прогнозиране към нови области като стратегическата автономия за ЕС и ще проучи алтернативи за по-широко и по-добро взаимодействие с гражданите.

Работната програма на JRC може да намерите като проследите тази препратка..