Прессъобщение на комисар Мария Габриел

Прессъобщение на комисар Мария Габриел

Мария Габриел, комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта публикува прессъобщение, в което обръща внимание на важни моменти и събития от изминалите няколко месеца. Ето и някои от темите, които комисар Габриел коментира.

“Изминалите месеци бяха тест за всички нас, както в професионален, така и в личен план. Изминалият месец беше богат на дейности, някои акценти от които бих искал да споделя с вас в това августовско издание на месечното ми комюнике.Тези дейности са предназначени да подпомогнат управлението на цифровия преход, който е в основата на Програмата за европейски умения, представена от Комисията на 1 юли.

В този контекст програмите „Хоризонт Европа“ и „Еразъм +“, изследванията, иновациите и образованието вървят ръка за ръка в развитието на основни умения в Европа, даващи възможност на ученици, изследователи и служители да се възползват максимално от своя потенциал, новите технологии и работните практики. Те подкрепят подхода за учене през целия живот и генерират съвременни знания и умения, които европейците трябва да адаптират към бързо променящия се пазар на труда и да се справят с големите обществени предизвикателства. Горда съм да споделя, че нашите екипи изиграха важна роля за осъществяването на тази важна инициатива.

През юли участвах и в целенасочени консултации със заинтересовани страни, за да събера мнението им относно визията и приоритетите на предстоящото съобщение за това как да изградим Европейското образователно пространство до 2025 г., което трябва да бъде публикувано през септември.

Новият План за действие в областта на цифровото образование също трябва да бъде публикуван през септември. Целта е да насърчаваме висококачествено и приобщаващо образование и обучение в ерата на цифровите технологии.

Горда съм също да съобщя за 24 нови европейски университетски съюза, които бяха избрани миналия месец. Всеки съюз получава до 5 милиона евро за три години по програмата „Еразъм +“ и също така ще има възможност да кандидатства за финансиране до 2 милиона евро по програмата „Хоризонт 2020“. На 22 юли първите седемнайсет съюза вече бяха финансирани чрез тази опция, която „Хоризонт 2020“ позволява.”

Комисар Габриел обръща внимание и на Наръчника наука за политиката, който JRC публикува, за да помогне на изследователите и изследователските организации.

Прессъобщението на английски език можете да разгледате и изтеглите от тук.