Препоръки на Работната група за научни инфраструктури за изследователски софтуер

Работната група за научни инфраструктури за изследователски софтуер, като част от Групата по архитектура на Изпълнителния съвет на Европейския облак за отворена наука (European Open Science Cloud, EOSC), представя набор от препоръки, които да позволят на EOSC да определя и признава софтуера за научни изследвания като изследователски резултат, като научни публикации и данни. Това предложение се основава на проучване и документация на представителен панел от действащи оперативни инфраструктури в Европа, сравнявайки техния обхват и подходи.

Докладът на работната група обобщава състоянието на технологията, идентифицира най-добрите практики, както и текущите проблеми, като по този начин отваря пътя към обединяване на различните подходи с оглед на подкрепата за софтуерният стълб на EOSC.

По думите на Jean-François Abramatic (член на Изпълнителния съвет на EOSC):

“Софтуерът се превърна в среда за споделяне на знания. Когато става въпрос за научни изследвания, софтуерът предоставя знания, използвайки програмни езици по същия начин, по който публикациите предоставят знания с помощта на естествените езици.

През 21 век много изследователски дейности използват изчислителни системи за да наблюдават своите експерименти, да визуализират или анализират резултатите от тях, или да проверяват хипотези чрез симулация.

Поради това стана изключително важно да се архивира, съхранява и споделя изследователски софтуер. Започнаха пилотни дейности за осигуряване възможност за представяне и споделяне на софтуер, както това се прави с научни публикации и данни.“

Пълния доклад на английски език (94 стр.) можете да разгледате и изтеглите от тук.