Представяне на научната експертиза на учени и експерти от България по въпросите, свързани с борбата срещу COVID-19 и последиците от него

Предизвикателството да се разработи ефективно лечение и ваксина срещу COVID-19 възможно най-скоро обедини усилията на научния свят. Свидетели сме на безпрецедентно споделяне на данни и информация за COVID-19 между държави, медицински екипи, учени и изследователи – на мобилизиране на световния научен и иноваторски потенциал.

Българските учени, научноизследователски организации и иноватoри споделят своят опит и своята експертиза като част от международното съструдничество за превенция, диагностика, лечение и справяне с последиците от корона вируса.  Министерството на образованието и науката представя профили на български научни колективи в подкрепа на международното сътрудничество за справяне с предизвикателството COVID-19.

Вижте профилите:

 

National Center of Infectious and Parasitic Diseases

 

Bulgarian Academy of Sciences:

 

Sofia University, „St. Kliment Ohridski“ 

 

Оther research organizations

Innovative companies

Информацията ще се актуализира и ако имате предложения и коментари моля пишете на m.glavcheva(at)mon.bg