Представяне на изследванията на млади учени - Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Представяне на изследванията на млади учени – Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Научните колективи на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ представиха участието на млади учени в международни научни форуми и резултатите от изследванията на научните колективи в международни научни издания.

Екипът от СУ е направил изследвания за взаимодействията между жлъчните соли в тънките черва и повърхностно-активни вещества (емулгатори), налични в състава на различни храни и фармацевтични продукти и как те влияят на разтворимостта на моделни хидрофобни вещества с биологична активност.

Предвид основните тенденции в литературата за новите възможности за контрол на тези системи, обзорът е важен както от научна, така и от приложна гледна точка. На базата на направения литературен обзор, е направено крайното заключение, че повърхностните фазови преходи могат да се използват като мощно средство за контрол на много свойства на хранителните пени и емулсии, но е необходимо по-дълбоко разбиране на тези преходи.

Подробна информация за дейността на колектива можете да намерите на електронната страница на програмата.