Правителството на Швейцария предоставя стипендии за академичната 2021-2022 година

Правителството на Швейцария предоставя стипендии за академичната 2021 — 2022 година, в т.ч.:

  • за докторантури в един от десетте швейцарски обществени университета, двата Федерални технологични института, в обществени и изследователски институти;
  • за пост-докторантури – на висококвалифицирани изследователи от всички академични области;
  • за научни изследвания – на висококвалифицирани учени, завършили магистърска степен от всички академични области, както и за млади лекари.

Швейцария предлага стипендии в областта на изкуството — на висококвалифицирани млади хора на изкуството от всички негови сфери, на ниво магистър или за научно изследване.

Процедурата по предварителния подбор на кандидатите се организира от Посолството на Швейцария в България и „Център за академични изследвания София“. Документите на одобрените кандидати ще бъдат предоставени на швейцарската Федерална комисия за стипендии за чужденци за окончателно решение.

Подробна информация във връзка с процедурата за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Центъра (www.cas.bg), както и на интернет страницата на швейцарската Федерална комисия за стипендии (www.sbf.admin.ch).