Постдокторантски стипендии на Human Frontier Science Program (HFSP)

Програмата за стипендии на HFSP подкрепя проектни предложения за гранични, потенциално трансформативни изследвания в областта на науките за живота. Насърчава се участието на кандидати с високорискови проекти. Проектите трябва да имат интердисциплинарен характер и да предизвикват съществуващите парадигми, като използват нови подходи и техники. Научно, те трябва да се справят с важен проблем или пречка за напредъка в тази област.

Предлагат се два вида стипендии:

Дългосрочни стипендии (LTF) – за кандидати с докторска степен по биология;

Интердисциплинарни стипендии (CDF) – за кандидати с докторска степен по физика, химия, математика, инженерство или компютърни науки.

Краен срок за получаване на референтен номер: 13 август 2020 г.

Краен срок за подаване на проектно предложение: 27 август 2020 г.

Насоките за кандидатстване са достъпни тук.

Контакт: Human Frontier Science Program, 12, quai Saint-Jean, 67080 STRASBOURG Cedex – FRANCE, тел.: +33 3 88 21 51 ext. 27 или 34, E-mail: fellow@hfsp.org