Портал за споделяне улеснява обмена и анализа на данни за COVID-19 за да се ускорят изследванията на коронавируса

Портал за споделяне улеснява обмена и анализа на данни за COVID-19 за да се ускорят изследванията на коронавируса

В световен мащаб се предприемат безпрецедентен брой научни инициативи и проекти, за да се подпомогне борбата с COVID-19 пандемията. Едно от най-големите предизвикателства в тази бързо развиваща се ситуация е споделянето на данни и открития по координиран начин, за да се изследва и разбере по-добре болестта и да се разработят лечения и ваксини.

За да се справи с това предизвикателство, Европейският институт по био-информатика (EMBL-EBI) и неговите партньорите са създали портал за споделяне на данни за COVID-19, който ще обедини съответните набори от данни, предоставени на EMBL-EBI и други големи центрове за биомедицински данни. Целта е да се улесни споделянето и анализа на данни и да се ускори изследването на коронавируса.

Порталът за данни за COVID-19 ще даде възможност на изследователите да споделят, достъпват и анализират референтните данни и наборите от специализирани тематични данни.

Порталът за данни COVID-19 е основа за по-широк проект – Европейската платформа за данни за COVID-19. Платформата е едно от първите конкретни действия по плана за действие ERAvsCorona – съвместна инициатива на всички държави-членки за засилване на координацията и подкрепата на европейските изследователи в борбата с коронавируса.

Проследете този линк към Портала за данни за COVID-19.

За да получите допълнителна информация как можете да сътрудничите на Европейската платформа за данни за COVID-19 изпратете своето запитване до ecovid19@ebi.ac.uk.

За да споделите данни на портала за данни за COVID-19 изпратете имейл до virus-dataflow@ebi.ac.uk.