Презентация на Златина Карова – Национален координатор_РП Хоризонт 2020

Презентация на Златина Карова - Национален координатор_РП Хоризонт 2020