Покана към европейските граждани за проектиране на мисиите по „Хоризонт Европа“

Покана към европейските граждани за проектиране на мисиите по „Хоризонт Европа“

Европейската комисия (ЕК) стартира кампания за ангажиране на европейските граждани в петте мисии, които са част от Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.). Мисиите са структурирани в следните тематични области: справяне с рака; здрави океани, морета, крайбрежни и вътрешни води; адаптиране към изменението на климата, включително промени в обществото; неутрални от гледна точка на климата и интелигентни градове и здраве на почвите и храните.

Ангажирането на гражданите е основна цел на мисиите и ЕК инициира различни онлайн и офлайн събития, за да бъдат идентифицирани приоритетите на гражданите в техните широки тематични полета. Осигуряването на възможно най-широко участие на обществеността ще допринесе за начина на проектиране и изпълнение на мисиите през следващите години.

След първия кръг от обществени събития в Чехия, Франция, Гърция, Ирландия, Латвия, Полша, Португалия, Румъния, Словашката република и Испания, петте мисии са на път да станат публични. Европейските граждани могат да допринесат, като се включат с идеи или гласуват за вече предложени такива на следната платформа: http://missions-get-involved.ec.europa.eu. Те ще могат да направят това в периода 1 септември – 14 септември 2020 г.

Това ще се случи, както следва:

  • На 1 септември платформата става достъпа за публикуване на предложения;
  • На 6 септември възможността за създаване на нови препоръки е затворена, но гласуването остава отворено;
  • На 14 септември гласуването ще бъде закрито;
  • На 18 септември ще бъде изготвен доклад, в който се изброяват предложените идеи: тези, които са получили най-голяма подкрепа, както и идеите, произтичащи от съвещателния процес (които са изготвени от представителна аудитория);
  • Резултатите от проекта ще бъдат обявени на 22 септември по време на Европейските дни на научните изследвания и иновациите (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en), водещото виртуално събитие на ЕК в областта на научните изследвания и иновациите.