Покана за уебинар „Двуфакторна автентикация в Портала за финансиране и търгове“

Покана за уебинар „Двуфакторна автентикация в Портала за финансиране и търгове“

В сряда, 20 май 2020 г., от 11.00 до 12.00 ч. (брюкселско време) Европейската комисия ще бъде домакин на уебинар на тема „Двуфакторна автентикация в Портала за финансиране и търгове“. На събитието ще бъде подробно разяснена функцията за удостоверяване с два фактора.

На следните линкове можете да намерите програмата на уебинара и техническите указания за присъединяване към онлайн семинара (необходими са интернет достъп и един от следните браузъри: Chrome или Firefox), както и анкетните въпроси, на които можете да отговорите през платформата SLIDO. Имайте предвид, че броят на участниците в уебинара е ограничен.