Покана за представяне на проектни предложения по програма „Хоризонт 2020” в подкрепа на екологичния преход на обществото и икономиката

Еврокомисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта г-жа Mария Габриел публикува информация за планираната нова покана за представяне на проектни предложения по програма „Хоризонт 2020” в подкрепа на екологичния преход на обществото и икономиката ни.

В своя анонс комисар Габриел споделя:

„Преди да финализираме насоките за кандидатстване, се нуждаем от вашия принос и препоръки. Ето защо каним всички заинтересовани да допринесат с идеи и препоръки.

Целта е да мобилизираме научни изследвания и иновации в 11 области на въздействие, които отразяват ключовите приоритети на европейския зелен пакт. По този начин ще допринесем за увеличаване устойчивостта на обществото ни и ползите за гражданите, например в здравеопазването, селското стопанство и храните, климатичните промени и биологичното разнообразие, интелигентните транспортни системи, прехода към кръгова индустрия.

Всички, които желаят да се включват в съвместното проектиране на поканата ни за кандидатстване, могат да го направят в срок до 3 юни, чрез анкетните проучвания на този интернет адрес. “