Покана за кандидатстване за ваучери за достъп до научноизследователската инфраструктура EBRAINS

Покана за кандидатстване за ваучери за достъп до научноизследователската инфраструктура EBRAINS

Проектът “Човешки мозък“ (Human Brain Project, HBP) предоставя своя опит и възможности на учени и научноизследователски колективи от целия свят чрез покана за кандидатстване за ваучер за достъп до научноизследователската инфраструктура EBRAINS.

EBRAINS предлага най-подробния атлас и база данни за човешкия мозък, съчетани с мощни изчислителни и симулационни инструменти, на научни колективи от сферите на неврологията, медицината и технологиите.

Поканата е отворена за изследователи, които не са част от HBP, представители на академичната общност и неакадемични организации, екипи провеждащи медицински изследвания, включително болници, представители на промишлеността, включително фирми за фармацевтични продукти, диагностика и медицински изделия.

Ваучерът финансира ползване за период от 4 – 12 месеца на EBRAINS инженеринг/време за разработка (максимум 12 човекомесеца) за изпълнение на заявените технически характеристики от спечелилия ваучер за достъп. Налични са 10-15 ваучера, в зависимост от качеството на подадените предложения.

Крайният срок за кандидатстване е 6 ноември 2020 г., 17:00 ч. Брюкселско време (CET).

Повече информация можете да намерите на тематичния уебсайт. В случай, че имате допълнителни въпроси можете да изпратите имейл до vouchers@humanbrainproject.eu.