Покана за кандидатстване за ваучери за достъп до научноизследователската инфраструктура EBRAINS

Проектът “Човешки мозък“ (Human Brain Project, HBP) предоставя своя опит и възможности на учени и научноизследователски колективи от целия свят чрез покана за кандидатстване за ваучер за достъп до научноизследователската инфраструктура EBRAINS.

EBRAINS предлага най-подробния атлас и база данни за човешкия мозък, съчетани с мощни изчислителни и симулационни инструменти, на научни колективи от сферите на неврологията, медицината и технологиите.

Поканата е отворена за изследователи, които не са част от HBP, представители на академичната общност и неакадемични организации, екипи провеждащи медицински изследвания, включително болници, представители на промишлеността, включително фирми за фармацевтични продукти, диагностика и медицински изделия.

Ваучерът финансира ползване за период от 4 – 12 месеца на EBRAINS инженеринг/време за разработка (максимум 12 човекомесеца) за изпълнение на заявените технически характеристики от спечелилия ваучер за достъп. Налични са 10-15 ваучера, в зависимост от качеството на подадените предложения.

Крайният срок за кандидатстване е 6 ноември 2020 г., 17:00 ч. Брюкселско време (CET).

Повече информация можете да намерите на тематичния уебсайт. В случай, че имате допълнителни въпроси можете да изпратите имейл до vouchers@humanbrainproject.eu.