Подпомагане на трансформативното въздействие на изследователската инфраструктура върху европейските научни изследвания

Eкспертната група на високо равнище за оценка на напредъка на Европейския стратегически форум за научни инфраструктури (ЕСФНИ) и други научноизследователски инфраструктури от световна класа в  прилагането на политиките и стратегията за дългосрочната устойчивост представи своя доклад. Експертната група на високо ниво (HLEG) е създадена от Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия (DG RTD) през януари 2019 г.

На експертната група на високо ниво беше възложена задача да оцени ефективността на мерките на ЕС, подпомагащи развитието на добре балансирана и конкурентоспособна европейска система за научноизследователска инфраструктура. От експертната група беше поискано също така да направи оценка на прилагането от представителна група от научноизследователски инфраструктури на техните планове за осигуряване на дългосрочната устойчивост.

Докладът на експертната група на високо равнище можете да разгледате и изтеглите от тук.