Подписан е Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката и Европейския институт за иновации и технологии

Подписан е Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката и Европейския институт за иновации и технологии

Министерството на образованието и науката и Европейския институт за иновации и технологии подписаха Меморандум за разбирателство. Меморандумът е подписан от зам.-министъра на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева и от директора на института г-н Мартин Керн.

Въз основа на меморандума ще бъде засилено сътрудничеството между двете страни в съответствие с целите на български национални стратегии и политики, чрез по-добро интегриране на триъгълника на знанието и по-силно сближаване в рамките на Европейското научноизследователско пространство.

Водещи и отговорни институции за реализирането на този меморандум са Министерството на образованието и науката на Република България и Европейския институт за иновации и технологии като орган на Общността (Европейския съюз).

Предвижда се сътрудничеството между двете страни да се развива чрез инициативи на общностите на знанието и иновациите, съвместни комуникации, обучение и повишаване на осведомеността с цел увеличаване нивото на участие на българските заинтересовани страни в дейностите на института; чрез подобряване обхвата на регионалната схема за иновации; чрез осигуряване разпространението на резултатите и постиженията, насърчаване на взаимния трансфер на знания, съвети и най-добри практики с български обществени организации, частни компании, висши училища и научно-изследователски институции; както и чрез предприемане на съвместно финансирани дейности за насърчаване на предприемачеството и дигиталните умения сред студенти, изследователи и насърчаване развитието на иновациите чрез образование в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математиката (STEM) за формиране на умения на бъдещето.

Институтът е част от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Дейностите в изпълнение на меморандума ще подпомогнат по-активното участие на България в Рамковата програма, както и в бъдещата най-амбициозна програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз в периода 2021 – 2027 г.  – „Хоризонт Европа“.