Пандемия Ковид-19 : Университетска Агенция на Франкофонията приема специален план

Пандемия Ковид-19 : Университетска Агенция на Франкофонията приема специален план

В отговор на световната пандемия от Ковид-19, Университетска Агенция на Франкофонията (Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) прие извънреден план с името „Специален план AUF пандемия COVID-19.

На 9-ти април 2020 AUF обяви международен конкурс, насочен към университетите и научноизследователските центрове, членуващи в Агенцията в 118 държави, за да подкрепи инициативи, ползващи се с подкрепата на националните здравни власти, на студенти и млади учени, които имат връзка със здравната криза. 

Седмичен бюлетин « COVID-19 » ще предлага обзор на публикациите, свързани с пандемията: прогнози, решения и инициативи на академичната общност като цяло и в частност на членовете на AUF.

AUF представя множество полезни ресурси, главно чрез своята цифрова библиотека « BNEUF », която разполага с 11 милиона безплатни и достъпни за всеки студент и преподавател ресурси, както и  данни за 18 000 експерта. 

 

За AUF

Университетската агенция на Франкофонията (AUF) е най-голямата асоциация на висши учебни заведения и научни институти в света (990 члена,118 страни, 59 представителства на пет континента). Създадена преди почти 60 години, УАФ работи в областта на образованието, научните изследвания, цифровизацията, университетското управление, предприемачеството и професионалната реализация на дипломантите, както и за целите на устойчивото развитие. www.auf.org