Отчетна онлайн конференция на Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ за представяне на резултатите за 2020 г.

На 22 януари 2021 г. (петък) от 9:30 ч. ще се проведе отчетната онлайн конференция на Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ за представяне на резултатите за 2020 г.

Линк за участие в конференцията ще намерите на уебсайта на Програмата.

Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ е финансирана от МОН. Програмата се изпълнява от Консорциум, състоящ се от 9 (девет) научни организации и висши училища

Водещи организации са:

  • Българска академия на науките (БАН)
  • Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Предефинирани партньори са:

  • Селскостопанска академия (ССА)
  • Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” (МГУ)
  • Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ)
  • Лесотехнически университет – София (ЛТУ)
  • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
  • Технически университет – София (ТУ)
  • Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)

Повече за Програмата можете да прочетете като проследите тази препратка.