Отворен тематичен конкурс финансиран от европейската научноизследователска инфраструктура за изкуствата и хуманитарните науки DARIAH

Отворен тематичен конкурс финансиран от европейската научноизследователска инфраструктура за изкуствата и хуманитарните науки DARIAH

Нучноизследователската инфраструктура за изкуствата и хуманитарните науки DARIAH обяви конкурс в две тематични направления:

Обмен в областта на изкуствата в рамките на научноизследователската инфраструктура DARIAH

Конкурсът цели да проучи какво настоящата база от знания на DARIAH може да предложи на изследователите в областта на изкуствата и да насърчи институционалните и организационните партньори на DARIAH в рамките на местните и националните възли на инфраструктурата за стартиране на съвместни проекти с художници, както и да подобри разбирането за изискванията на тази общност по отношение на инфраструктурата и технологиите, които те използват.

Изкуства, хуманитарни науки и COVID-19

Целта на това тематично направление е да се събере, съхрани и интерпретира информацията за натрупания опит в началото на 2020 г. Ще се търсят и иновативни проекти, изследващи приноса на хуманитарните науки за разбирането на вируса и неговото въздействие, както и с какво културата, изкуствата, ценностите и езикът могат да допринесат, за да се отговори на това глобално предизвикателство.

Допустимият бюджет на проектите трябва да е в максимален размер до 10 000 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 18 септември 2020 г. Проектните предложения се подават през платформата Scienceconf на адрес https://dariahtheme2020.sciencesconf.org/ и по електронната поща на theme@dariah.eu.

Повече информация за конкурса може да намерите тук.