Отворена покана „Европейска платформа за умения и работни места в областта на цифровите технологии“ (European Platform for Skills and Jobs)

Европейката комисия обяви на сайта си отворена покана „Европейска платформа за умения и работни места в областта на цифровите технологии“ (European Platform for Skills and Jobs) по Механизма за свързване на Европа (CEF). Крайният срок за подаване на проектните предложения е 12 май т.г.

Целта на поканата е да се подпомогнат университетите в разработването и предоставянето на магистърски програми в областта на изкуствения интелект. 

Предложенията трябва да отговарят само на една от следните цели:

Цел 1: Разработване и предоставяне на магистърска програма от 60, 90 или 120 ECTS5 кредита в областта на изкуствения интелект;

Цел 2: Разработване и предоставяне на магистърска програма от 60, 90 или 120 ECTS кредити, фокусирана върху използването на изкуствения интелект в конкретен сектор (например, но не ограничено до използването на изкуствения интелект в областта на здравеопазването, селското стопанство, производството).

Подробна информация за конкурса може да намерите на: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-digital-skills-jobs