Онлайн семинар ‘Organ on Chip: Towards Standardization’

На 28-29 април 2021г. Съвместният изследователски център към Европейската комисия и Европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC организират ежегоден семинар по инициативата „Поставяне на науката в стандарти“ (PSIS).  Инициативата има за цел да улесни идентифицирането на нововъзникващите области в науката и технологиите, които биха могли да се възползват от дейностите по стандартизация. PSIS има за цел да даде възможност за иновации и насърчаване на индустриалната конкурентоспособност.

Тазгодишното издание ще се фокусира върху Organ-on-Chip (OoC) или Micro Physiological Systems (MPS) – иновативни устройства, които подражават на биологията на човека/животните и могат да възпроизведат една или повече особености на даден орган. Начинанието заедно с други предимства може да доведе до по-добро тестване на лекарства  и адаптирани лечения към спецификите на пациента.Събитието има за цел да улесни обмена на мнения за бъдещето развитие на тази технология – области, приложение и нужди, както и да изясни как може да подпомогне нейното безопасно и  широкомащабно внедряване.

Може да разгледате програмата на семинара тук.

Заявете своето участие като проследите тази препратка.

Допълнителна информация може да намерите на сайта на събитието, както и на неговия постер.