Онлайн конференция „Човешки ресурси в рамките на програмата „Мария Склодовска-Кюри“ 2020: Въздействие и бъдещи предизвикателства“ – 19 юни 2020 г.

Онлайн конференция „Човешки ресурси в рамките на програмата „Мария Склодовска-Кюри“ 2020: Въздействие и бъдещи предизвикателства“ – 19 юни 2020 г.

В рамките на хърватското председателство на Съвета на ЕС Министерството на науката и образованието на Хърватия съвместно с хърватската Агенция за мобилност и програми на ЕС организира видеоконференция на тема: „Човешки ресурси в рамките на програмата „Мария Склодовска-Кюри“ 2020: Въздействие и бъдещи предизвикателства“. Конференцията ще се проведе на 19 юни 2020 г, с начало в 10:30 ч (българско време).

Целта на конференцията е да представи въздействието и значението на действията по програма „Мария Склодовска-Кюри“ върху изследователите, както и за укрепването на Европейското научноизследователско пространство. Съгласно приоритета на Хърватското председателство за силна Европа чрез подобряване на уменията и повишаване на конкурентоспособността, конференцията ще се съсредоточи върху балансираната мобилност на учени и изследователи, насърчавайки учене през целия живот, висококачествено обучение и развитие на умения за професиите на бъдещето.

Конференцията има за цел да събере научната общност, експерти и оценители, представители на неакадемичния сектор, служители на Европейската комисия, национални контактни лица и представители на Програмния комитет на „Хоризонт 2020“, политици от държавите членки, служители и заинтересовани страни от цяла Европа, за дискусии на високо ниво относно въздействието на действията по програма „Мария Склодовска-Кюри“ върху мобилността на учените и изследователите и трансформирането на научноизследователското пространство.

За повече информация за конференцията и за регистрация посетете следния електронен адрес: https://msca2020.hr/.