Онлайн информационен ден за COST

Онлайн информационен ден за COST

На 23 юни (вторник, 11:30 – 13:00) ще се проведе онлайн информационен ден за COST. Участниците в събитието ще могат да се запознаят с ролята на COST за насърчаване и разпространение на научни постижения, ролята и въздействието на програмата COST и как да кандидатстват за участие в COST акция.

За да добавите събитието към своя календар и за допълнителна информация можете да проследите този линк.