Онлайн библиотеката на Университета Маастрихт споделя информация по темата за FAIR принципите и отворената наука

През 2016 г. в рецензираното научно списание с отворен достъп „Научни данни“ (Scientific Data) бяха публикувани „FAIR Ръководни принципи за управление на научните данни“.

Авторите предоставиха насоки за подобряване на възможностите за намиране, достъпност, оперативна съвместимост и повторна употреба на цифрови активи. Принципите наблягат на машинната способност (т.е. способността на изчислителните системи да намират, осъществяват достъп, взаимодействат и използват повторно данни без никаква или с минимална човешка намеса), тъй като хората все повече разчитат на изчислителна поддръжка за обработка на данни в резултат на нарастването , сложността и скоростта на генериране на данни.

Повече информация и допълнителни материали по темата можете да намерите като проследите тази препратка.