Обзор на българското участие в COST акции за периода 2012-2019 г.

Европейското сътрудничество в науката и технологиите (European Cooperation in Science and Technology, COST) е финансираща организация за създаване на изследователски мрежи, наречена COST акции. Тези мрежи предлагат отворено пространство за сътрудничество между учени в цяла Европа (и извън нея) и подкрепят напредъка в научните изследвания и иновациите.

От 1971 г. COST получава финансиране от Европейския съюз по различни рамкови програми за научни изследвания и иновации, като Horizon 2020.

Асоциацията COST поставя акцент върху активното включване на изследователи от страни с по-малко интензивни научни изследваня (Inclusiveness Target Countries, ITC). Изследователи от близки съседни страни и международни страни-партньори също могат да участват в COST акции. За повече информация, моля, посетете уебсайта на COST.

Асоциацията COST предоставя обзор на българското участие в COST акции за периода 2012-2019 г. в документ, който може да бъде разгледан и изтеглен от тук.