Нов център на Комисията за знания относно наблюдението на Земята

Комисията създаде Център за знания относно наблюдението на Земята с цел максимално използване на знанията, получени от наблюдението на Земята, по-специално от европейската програма „Коперник“, при изготвянето на политиките на ЕС. Крайната цел на центъра е да подкрепя ефективното изпълнение на политическите приоритети на Комисията, по-специално Европейския зелен пакт и Програмата в областта на цифровите технологии.

Той ще осигури систематичен мониторинг на нуждите и приоритетите на политиката за продуктите и услугите на програмата „Коперник“ и ще превърне най-добрите практики и съвременната наука в услуги, съобразени с политиката.

Центърът за знания има за цел също така да гарантира, че развитието на програмата „Коперник“ и другите инвестиции на Комисията в областта на наблюдението на Земята и научните изследвания продължават да отговарят на политиката на ЕС.

Повече информация може да намерите на сайта на Центъра за знания относно наблюдението на Земята.

Запознайте се с Космическата политика на ЕС като проследите тази препратка.

Подробности за програмата „Коперник“ може да откриете на сайта на програмата.