Нов регламент на Национални научни награди „Питагор“

За да отличи постиженията на българските учени и научни колективи с изключителен принос към българската наука, министърът на образованието и науката ежегодно връчва национална научна награда „Питагор“. През годините от учредяването на наградите „Питагор“ до сега, регламентът на конкурса беше променян, за да бъдат включени нови категории и за да се допълнят критериите за оценка.

Категориите се променят ежегодно, като се допълват или редуцират. През 2020 г. категориите бяха следните:

  • Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката;
  • Голяма награда за млад учен;
  • Награда за утвърден учен в следните три категории:

– природни и инженерни науки;

– хуманитарни и социални науки;

– здраве и медицински науки;

  • Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;
  • Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;
  • Награда за фирма с най-много инвестиции в научноизследователска и развойна дейност;
  • Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина;
  • Награда за приложни изследвания и резултати в областта на суперкомпютърни приложения и анализ на големи данни.

Лауреатите на награди за наука „Питагор“ получават статуетка/плакет и парична награда, като сумата варира от 2000 до 12 000  лева. Практика е журито на наградите да бъде в състав от лауреатите от предходната година.

Дирекция „Наука“ на Министерството на образованието и науката планира да актуализира регламента за участие в конкурса, отделните категории, както и да се възприеме нов модел за определяне състава на журито. В тази връзка Дирекцията се обръща към научната общност с молба за мнение и предложения за промени. За улеснение е подготвен кратък въпросник, който може да бъде попълнен като се проследи тази препратка.

Въпросникът ще е активен до 31.01.2021 г. Допълнителни въпроси можете да задавате по ел. поща до v.vasileva@mon.bg и e.foteva@mon.bg .